ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมเปิดโครงการ Let Them See Love 2020 ปีที่ 14 ณ สภากาชาดไทย
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย