บจก.เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท และ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมฉลองเปิดร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เปิดร้านแฟมิลี่มาร์ท รพ.จุฬาฯ