2 ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แข็งแรงและหายป่วยแล้ว แต่ยังต้องติดตามอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก 43 ราย อย่างต่อเนื่อง
ไวรัสโควิด-19