ผู้ว่าราชการ จ.หนองคาย เชิญเที่ยวงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานบุญประเพณีประจำปี โดยภายในงานมีการออกร้านกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของกาชาดจังหวัดหนองคาย
กาชาดจังหวัดหนองคาย