นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จ.นครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ