ผู้ว่าราชการ จ.อ่างทอง เชิญเที่ยวงานกาชาดจังหวัดอ่างทองและร่วมกิจกรรมประกวดสาวสามวัย ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
งานกาชาดจังหวัดอ่างทอง