ลี กา-ชิง ร่วมบริจาคเงินผ่านมูลนิธิส่วนตัว ให้สภากาชาดจีนเพื่อป้องกันการแพร่ไวรัส โควิด-19
สภากาชาดจีน ป้องกันการแพร่ไวรัส โควิด-19