ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ร่วมกับ ซีพี-ทรู เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาในโครงการ Let Them See Love 2020
เชิญชวนร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตา

C-200219012124
C-200219040082