รมช. กระทรวงสาธารณสุข เผยใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ ได้ผลดี
ยาต้านไวรัสเอดส์ ได้ผลดี