ผวจ.เพชรบุรี ประชุมเตรียมจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 วันที่ 6-15 มีนาคม 2563 พร้อมออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล
งานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ลุ้นสลากกาชาดการกุศล