บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ไปบริจาคให้สภากาชาดจีน
สภากาชาดจีน