รพ.จุฬาฯ ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5
รพ.จุฬาฯ ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5