สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธาน กก.ฝ่ายจัดหาทุนสภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัดงาน “เดิน-วิ่ง อุทยาน ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1”
แถลงข่าวการจัดงาน “เดิน-วิ่ง อุทยาน ร.2 ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1”