นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เปิดรับบริจาคโลหิต ที่อาคารปฏิบัติธรรมวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร เปิดรับบริจาคโลหิต