รองนายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ หอประชุม อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
รองนายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต