จ.หนองคาย เตรียมจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด จ.หนองคาย
งานกาชาด จ.หนองคาย