นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม นำจิตอาสาเก็บขยะ พายเรือเพื่อแม่กลอง ครั้งที่ 1

C-200215009161