เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ในงานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

C-200215009091