ผวจ.หนองคาย แถลงข่าวการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย

C-200215005063