ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แถลงจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดสุโขทัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-1 มี.ค. 63

C-200216012088