นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563

C-200217020084