นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมรับมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 20

C-200217005079
C-200217021051