จันทร์ประภา วิชิตชลชัย ร่วมงานแถลงข่าว “งานออกร้านคณะภริยาทูต” ครั้งที่ 53

C-200217005033
C-200217014010
C-200216011051
C-200215009012
C-200215020004