ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมฉลองเปิดร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ทสาขา รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เปิดร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท