ผช.ผอ.รพ.จุฬาฯ เปิดงานเสวนาเรื่อง “Escape and Survive in Mass Shooting”
รพ.จุฬาฯ เปิดงานเสวนา