รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม จัดกิจกรรม“ให้เลือด ให้ชีวิต” รับบริจาคโลหิตจากประชาชน
กิจกรรม“ให้เลือด ให้ชีวิต” รับบริจาคโลหิตจากประชาชน