ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากประชาชน
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต