ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019