มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จัดโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ให้บริการด้านทันตสุขภาพกับเด็กด้อยโอกาส
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ