ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิต