ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่”
การบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่”