ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี มอบรางวัลรถจักรยานยนต์ให้ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับร้านธารากาชาด ภายในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563
ร้านธารากาชาด จ.สุพรรณบุรี