นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค ทรัพย์ และสิ่งของ เป็นของรางวัลร้านสกุณากาชาดภายในงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่น จ.ชัยนาท
นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยนาท เป็นประธานรับมอบเงินบริจาค

C-200130009125