สายการบินไทยสมายล์ ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม Cover เพลงประกอบวีดีโอ ชุด “Mind Here” รณรงค์การบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิต
บริจาคอวัยวะ