ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เปิดร้านสะดวกซื้อ “แฟมิลี่มาร์ท” ที่ รพ.จุฬาฯ
“แฟมิลี่มาร์ท” ที่ รพ.จุฬาฯ

C-200212020007