หอการค้าไทยจีน ร่วมกับสภากาชาดจีนและหน่วยงานต่างๆ เปิดรับบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ รพ.และหน่วยงานในอู่ฮั่น
สภากาชาดจีน