ปอดบวมจากอู่ฮั่น ต้องป้องกันตัวจาก “โคโรนา”
ปอดบวมจากอู่ฮั่น ต้องป้องกันตัวจาก “โคโรนา”

C-200210023054