ตัวแทนแบรนด์ วาสลีน มอบเงินใน แคมเปญ “วาสลีน ฮีลลิ่ง โปรเจ็กต์”ให้สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านผิวหนัง
วาสลีน มอบเงินให้สภากาชาดไทย

Share