กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ของรัฐบาลไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
การให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา