รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัย
รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

Share