ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสาน ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสิน “นางสาวสารคาม” ในงานบุญเบิกฟ้า+กาชาด จ.มหาสารคาม
งานบุญเบิกฟ้า+กาชาด จ.มหาสารคาม