นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่
นายกเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่