รพ.หัวเฉียว ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะเพื่อลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ