คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ “เปิดหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา เรียน 6 ปี ในปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อสร้างแพทย์รุ่นใหม่”
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดหลักสูตรแพทย์ 2