เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีบวงสรวงพันท้ายนรสิงห์
เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ร่วมพิธีบวงสรวงพันท้ายนรสิงห์