บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “PFP Give Blood Save Life 1คนให้มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2”
สภากาชาดไทย จัดโครงการ “PFP Give Blood Save Life