ฟิโนล่า จาฎามระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ในกิจกรรมการกุศล “ดับเบิลยูทีเอ แชร์ริตี้” ณ ลานกิจกรรมบางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ฟิโนล่า จาฎามระ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

C-200204020129

C-200204030062
สม