นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง