นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมงานตัดลูกนิมิต วัดสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมงานตัดลูกนิมิต วัดสมานมิตร