นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

C-200129021059